Sunningevägen 2

Uddevalla 850 000 kr eller högstbjudande

SUNNINGEN

Bygga nytt?
Här finns tomt som ej är knuten till någon speciell husleverantör, så valet står er helt fritt!
Gångavstånd till havet, badplatser, småbåtshamnar, fotbollsplaner, stadsbuss och förskola. Cykelväg som förbinder området med Norgårdenskolan. Närmaste förskola ligger inom 300 m.
För er som pendlar, så ligger E 6 endast några minuters bilväg bort.
Tomten är belägen i ett naturnära och expansivt området inom Herrestad/Sunningen området.

Ekonomi

Pris: 850 000 kr eller högstbjudande
Taxeringsvärde: 590000 kr (fastställt avseende år 2015)
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd
Byggnadsvärde: 76000 kr
Värdeår: 1960
Summa inteckningar: 120 000 kr

Servitut, planbestämmelser m.m.

Servitut: Avtalsservitut Kraftledning
Rättigheter last: Avtalsservitut Kraftledning
Gemensamhetsanläggningar: Uddevalla Herrestad GA:10

Övrigt

Anläggningsavgiften för Herrestad 5:72 avseende vatten och avlopp (ej dagvatten) för 1st boendeenhet är enligt 2017 års taxa 210 163 kr inkl. moms.

Detta är avgiften för att få servisledning framdragen till fastighetsgräns och rätten att koppla på. Ledningsdragning inom fastigheten ordnas och bekostas av fastighetsägaren.

Rivningsmoget fritidshus på tomten. Säljaren kan ombesörja att stugan rivs enligt separat överenskommelse med köparen.

Bilder

Fastighetskarta Sunningen Sunningen Badplatsen bara några minuter från Ert hus Fastighetskarta

Karta