Sunningevägen 2

Uddevalla 850 000 kr eller högstbjudande

SUNNINGEN

Bygga nytt?
Här finns tomt som ej är knuten till någon speciell husleverantör, så valet står er helt fritt!
Gångavstånd till havet, badplatser, småbåtshamnar, fotbollsplaner, stadsbuss och förskola. Cykelväg som förbinder området med Norgårdenskolan. Närmaste förskola ligger inom 300 m.
För er som pendlar, så ligger E 6 endast några minuters bilväg bort.
Tomten är belägen i ett naturnära och expansivt området inom Herrestad/Sunningen området.

Ekonomi

Pris: 850 000 kr eller högstbjudande
Taxeringsvärde: 590000 kr (fastställt avseende år 2015)
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd
Byggnadsvärde: 76000 kr
Värdeår: 1960
Summa inteckningar: 120 000 kr

Servitut, planbestämmelser m.m.

Servitut: Avtalsservitut Kraftledning
Rättigheter last: Avtalsservitut Kraftledning
Gemensamhetsanläggningar: Uddevalla Herrestad GA:10
Fastighetskarta Sunningen Sunningen Badplatsen bara några minuter från Ert hus Fastighetskarta

Karta