Smedseröd 320

Uddevalla 695 000 kr

SMEDSERÖD

Fantastisk läge på Smedseröd!
Tomten är under avstyckning och den förväntas snart vara klar.
Det finns ett positivt förhandsbesked för att bygga en villa. Kommunalt VA. Klicka på kalylen för mer information kring totalkostnad för den föreslagna villan, Fredriksdal från Smålndsvillan.

Vi har tagit fram ett förslag på Smålandsvillans populära husmodell Fredriksdal som passar in på denna tomt. Kontakta oss för andra alternativ från Smålandsvillan.


Ekonomi

Pris: 695 000 kr
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Servitut, planbestämmelser m.m.

Servitut: Avtalsservitut Kraftledning, Nyttjanderätt Fiberledning
Rättigheter förmån: Avtalsservitut Vattentäkt; Officialservitut Väg, Väg i Samfälld Mark
Rättigheter last: Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Kraftledning Mm; Ledningsrätt Vatten och Avlopp; Officialservitut Avlopp; Officialservitut Vattenledning
Gemensamhetsanläggningar: Uddevalla Smedseröd GA:1, Uddevalla Smedseröd GA:5, Uddevalla Smedseröd GA:8

Övrigt

Tomten är låst till Smålandsvillan, för mer info vänligen kontakta fastighetsmäklare Maria Alexandersson eller säljare ifrån Smålandsvillan Moa Karlsson 070-60 179 68 moa.karlsson@smalandsvillan.se

Bostadsbutiken förmedlar tomten och Smålandsvillan ansvarar för försäljningen av huset.

Bilder

Fastighetskarta

Karta