Gårdsjövägen 4

Munkedal 85 000 kr eller högstbjudande

Idyllen mittemellan Uddevalla-Munkedal och Färgelanda, då är vi vid sjön Holmevattnet!
Att bygga åretrunt eller sommarställe bestämmer Ni själva, hur som helst får Ni bekvämt badrocksavstånd till badplatsen alldeles nedanför.
Till tomten finns redan VA samt el framdraget, där dessutom anslutningsavgiften till VA redan är betald!
El är framdraget till elskåp vid vägarna. Fastighetsägaren/köparen står kostnad för serviskabel mellan skåp och framtida hus. Telekabel är framdraget till varje tomt.

Tomtarea 1 396 m² (friköpt).

Detaljplanen medger byggnation på boningshus 120 kvm samt garage om 50 kvm. Boningshuset får byggas med högsta höjd till takfot 4,5 m samt 38 graders takvinkel (minimum 20 grader).

Ekonomi

Pris: 85 000 kr eller högstbjudande
Taxeringsvärde: 70000 kr (fastställt avseende år 2018)
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark
Summa inteckningar: 90 000 kr
Driftkostnad: 4258 kr/år och fördelas enligt följande:
  • Vägsamfällighetsavgift: 4258 kr

Servitut, planbestämmelser m.m.

Planbestämmelser: Detaljplan (2011-05-04) Byggnadsplan (1973-01-18)
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Munkedal Valbo-Ryrs Holmen GA:1.
Holmes samfällighetsförening där samtliga fastigheter inom området ingår, sköter och förvaltar de gemensamma anläggningarna. Här ingår: vägar, parkeringsplatser, gångvägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönområden och badbryggan.
Föreningen har 2 arbets/städdagar per år, som man medverkar på. Vid frånvaro debiteras en avgift för den eller de dagar man inte medverkar. Avgiften ändras efter beslut i samfälligheten.

Bilder

maxresdefault Holmevattnet Fastighetskarta

Karta